Isolatiemateriaal kopen, waar rekening mee houden?

Het is tegenwoordig meer dan ooit van cruciaal belang om je woning zo optimaal mogelijk te isoleren. Het toepassen van kwalitatief isolatiemateriaal zorgt ervoor dat je in de praktijk kan rekenen op niet één, maar wel op meerdere voordelen. Om te beginnen is het natuurlijk zo dat je wooncomfort aanzienlijk wordt verbeterd. Dit als gevolg van het feit dat er geen sprake meer zal zijn van koudebruggen. Dat is echter niet alles. Daarnaast kan je natuurlijk ook heel wat geld besparen. De energiekosten zullen immers gevoelig lager uitvallen. In ieder geval, wil jij ook zeer kwalitatief isolatiemateriaal kopen? Hou dan zeker rekening met de onderstaande tips! 

Waar moet je isolatiemateriaal plaatsen?

Het spreekt voor zich dat er op verschillende plaatsen in je woning isolatiemateriaal kan worden voorzien. De belangrijkste plaats om dat bij te doen is het dak. Er dient rekening mee te worden gehouden dat er via het dak meer dan 30 procent van de aanwezige warme lucht in de woning verloren gaat. Sommige experten praten zelfs over een warmteverlies tot 40 procent welke via het dak kan optreden. Het toepassen van isolatiemateriaal op deze plaats kan er dan ook voor zorgen dat je kan rekenen op een zeer mooie energiebesparing. Dat voel je uiteraard ook in je portefeuille. 

Heen niet onbelangrijke fout welke in de praktijk vaak wordt gemaakt heeft echter betrekking tot het feit dat alleen maar het dak wordt geïsoleerd. De andere delen van de woning blijven ongemoeid. Dat is op zich wel te begrijpen, het spreekt immers voor zich dat isoleren behoorlijk wat geld kan kosten, anderzijds moet het gezegd dat je daardoor wel nog steeds geconfronteerd kan worden met een behoorlijk warmteverlies. Ook het isoleren van de (spouw)muren evenals het isoleren van de vloer kan zeker en vast een potentieel belangrijke keuze zijn om te overwegen. 

Met welke prijzen dien je rekening te houden?

Wil je graag isolatiemateriaal kopen? Dan spreekt het voor zich dat je ook aandacht zal willen besteden aan de kosten die daaraan verbonden zijn. Wat deze kosten betreft zal je uiteraard rekening moeten houden met het type materiaal waar gebruik van wordt gemaakt. Enkele richtprijzen waar je rekening mee kan houden zijn onder meer de volgende:

  • Tussen 20 & 100 euro per vierkante meter voor dak- en zoldervloerisolatie;
  • Tussen 15 & 30 euro per vierkante meter voor spouwmuurisolatie;
  • Tussen 100 & 250 euro per vierkante meter voor buitengevelisolatie;
  • Tussen 20 & 35 euro per vierkante meter voor vloerisolatie;
  • Tussen 20 & 50 euro per vierkante meter voor kelderisolatie;

De bovenstaande prijzen zijn uiteraard louter en alleen maar richtprijzen. Toch maken ze reeds duidelijk in welke prijsklasse je moet denken voor het isoleren van diverse delen van je gebouw.

Let op, isolatiemateriaal plaatsen alleen is niet voldoende!

Tot slot hebben we nog een zeer belangrijke tip voor jou in petto. Je moet er namelijk rekening mee houden dat het louter en alleen plaatsen van isolatiemateriaal niet voldoende is, integendeel. Het optimaal isoleren van je woning mag er dan wel voor zorgen dat er heel wat warmteverlies kan worden voorkomen, daar staat tegenover dat de aanwezige waterdamp in huis zich geen weg naar buiten meer kan banen. Hierdoor kan zowel het aanwezige isolatiemateriaal als de constructie negatief worden beïnvloed. Bespreekt dus altijd samen met een expert of er mogelijks geen gebruik dient te worden gemaakt van een bepaald type folie in combinatie met je isolatiemateriaal.