Renovatie monumentaal pand op de planning?

Ben jij de trotse eigenaar van een monumentaal pand, maar is het wel tijd om het huis naar de 21ste eeuw te brengen? Dan staat er een grote renovatie op de planning. In deze blog behandelen wel enkele belangrijke onderdelen om rekening mee te houden. 

Rijksmonument of gemeentelijk monument?

Voordat je aan de slag kunt met de renovatie, is het belangrijk om uit te zoeken of je een rijksmonument hebt of een gemeentelijk monument. Een rijksmonument is minimaal 50 jaar oud en van algemeen belang vanwege haar schoonheid of cultuurhistorische waarde.

Een gemeente mag bij een gemeentelijk monument afwijken van bovenstaande eisen, maar als eigenaar heb je dezelfde rechten en plichten als bij een rijksmonument. Verbouwingen zijn toegestaan zolang de cultuurhistorische waarde niet in gevaar komt en er een vergunning wordt aangevraagd. In de praktijk betekent dit vaak dat er aan het aangezicht niets tot weinig veranderd mag worden.

Het rijksmonument heeft een bijzonder voordeel ten opzichte van een gemeentelijk monument. Het is mogelijk om gebruik te maken van fiscale aftrekposten en rijkssubsidieregelingen voor onderhoud en restauratie. 

Omgevingsvergunning aanvragen

Een rijksmonument mag je helaas niet zomaar verbouwen of renoveren, daarom is het belangrijk om een omgevingsvergunning aan te vragen. De omgevingsvergunning vraag je aan bij de gemeente. Voor een omgevingsvergunning heb je verschillende documenten nodig, zoals de bouwtekeningen, de constructieberekening, recente foto’s van de huidige situatie en een overzicht van de bouwkosten. 

Geen bouwtekening aanwezig?

Oude, historische panden zijn soms niet meer in het bezit van een bouwtekening. De huidige situatie dient echter wel in kaart gebracht te worden. Je moet daarom als eigenaar nieuwe bouwtekeningen laten maken. Een snelle en efficiënte manier hiervoor is 3D inmeten. Bij deze meetmethode wordt er gebruikt gemaakt van laserscanners om de bestaande bouw in te meten. 

Nieuw ontwerp

Bij een renovatie heb je niet alleen een bouwtekening nodig van de huidige situatie, maar ook van het toekomstige ontwerp. Ook hierin kan 3D inmeten veel betekenen. Zo kan er door de miljarden meetpunten een goed overzicht gemaakt worden van gebreken, scheuren en verzakkingen die soms bij een visuele inspectie niet aan bod komen.

Deze gegevens kunnen vervolgens meegenomen worden in het actieplan voor de renovatie. Vervolgens kan de architect een nieuw ontwerp maken waarbij de zwakke plekken van het huis aangepakt worden als de andere renovatiewerkzaamheden. Zo kan het monumentale pand er weer een flink aantal jaar tegenaan. 

Renoveren maar!

De vergunning rond en het nieuwe ontwerp goedgekeurd? Dan is het tijd om aan de slag te gaan met de renovatie. Maak hiervoor gebruik van nieuwe materialen die het karakter van het huis versterken. Kijk daarnaast ook goed hoe je het huis kunt verduurzamen, zoals extra isolatie toevoegen voor meer warmtebehoud.